תקנון פעילות בפייסבוק

תקנון פעילות בפייסבוק לגולשים קייטפרייד:

בעצם העברת התוכן במסגרת פעילות הגולשים בשם "תיקים במתנה" שמתקיימת בין התאריכים 17.7-23.7.23, מצהיר הגולש/ת השולח אותו ומאשר/ת כי:

1. הגולש מצהיר כי הוא הבעלים הבלעדי של זכויות היוצרים בתוכן ששלח וכי אין בהעברתו במסגרת הפעילות משום הפרה של זכויות צד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים.

2. ידוע לגולש כי קביעת הזוכה נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של עורכי הפעילות בקייטפרייד, והגולש מוותר על כל טענה בעניין זה.

3. הפרסים להם יהיו הזוכים זכאים המפורטים להלן:
• הזוכה במקום הראשון בפעילות יזכה בתיק גב שרוכים, להלן: Ruby Drawstring Bag.
• הזוכה במקום השני בפעילות יזכה בתיק פאוץ' חגורה, להלן: Freda Belt Pouch.
• הזוכה במקום השלישי בפעילות יזכה בפאוץ' אורגייניזר, להלן: Karin Organizer Pouch.

4. מימוש הפרסים ייעשה ע"י הזוכים במישרין מול החברה המעניקה את הפרס, כפי שמצוין.
 
5. הודעה על הזכייה ומימוש הפרס יינתן בהודעה אישית בפייסבוק.

6. לקייטפרייד או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהפרסים וכל הטבה או רכיב אחר של כל פרס יהיו לשביעות רצון הגולש המשתתף, ולא יהיו אחראים לכל נזק, הוצאה או עוגמת נפש שעלולים להיגרם בקשר עם מימוש הפרס. המשתתף מוותר על כל טענה או דרישה מ"לקייטפרייד" (א.י.ר Ltd) או מי מטעמה בקשר עם מימוש הפרסים או כל רכיב שלהם.

7. לא ניתן להמיר את הפרסים לתמורה כספית או אחרת.

8. ידוע לגולש כי הפרסום במסגרת פעילות הגולשים יהיו חשופים לגולשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. קייטפרייד לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.

9. ידוע לגולש כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצ"ב.

10. תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לכל המינים והמגדרים.