KitePride Gift Card
#Denominations_20-E-gift-cards-(₪100)
#Denominations_#50-E-gift-cards-(₪100)
#Denominations_100-E-gift-cards-(₪100)

שובר מתנה בהנחה

קנו 20 שוברי מתנה בסך 100 ש"ח כל אחד, קבלו 10% הנחה.
קנו 50 שוברי מתנה בסך 100 ש"ח כל אחד, קבלו 15% הנחה.
קנו 100 שוברי מתנה בסך 100 ש"ח כל אחד, קבלו 17% הנחה.
הזדמנות נפלאה למתנה שמאפשרת לעובדים והעובדות בחירה, והתאמה מדוייקת לתקציב החברה.